eben_moglen_keynote.jpg

Keynote speakers Mishi Choudhary (left) & Eben Moglen