re:publica 2013 - Katarzyna Szymielewicz, Jérémie Zimmermann: Personal Data: Nothing to hide?